Contact Us

Your Name (*)

Your Email (*)

Subject (*)

Your Message (*)

South Mumbai Address
Chhadva Dharmik Shikshan Board,
Shri Bruhad Mumbai Vardhman Sthanakvashi Jain Sangh,
3rd Floor, Above Dashashrimali Kamani Wadi Office,
542, Jagganath Shankar Sheth Road, Kamani Wadi,
Chira Bazaar, Mumbai 400002

Ghatkopar East Address
Chhadva Dharmik Shikshan Board,
B/5 Parmeshwar building
Ground floor, Garden avenue lane, 60 feet road
Ghatkopar (E), Mumbai 400077

Contact Persons
Shri Khimjibhai M. Chhadva (Mahasangh Trustee)
(M) 9821286879

Email Id
jainshikshanboard@gmail.com

Website
www.jainshikshan.org/wp

Google Map